Uusi valtuustokausi alkoi 16.8.2021

Julkaistu:

Pertti Huitu avasi ensimmäisen valtuuston kokouksen

ENNAKKOLUULOTTOMASTI JA LUOVASTI KOHTI TULEVAA

Arvoisat valtuutetut, hyvät kuulijat,


olemme saaneet valtakirjan äänestäjiltämme, mutta myös samalla kaikilta kotikuntamme asukkailta. Meille on osoitettu äärimmäisen suuri luottamus. Meidän odotetaan osoittautuvan sen arvoisiksi. Emme toimi ainoastaan omien äänestäjäryhmiemme emmekä asuinpaikkojemme edustajina, palvelemme kaikkia kuntalaisia.


Joudumme toimimaan lukuisien lakien, asetusten, säännösten ja enemmän tai vähemmän vakiintuneitten käytäntöjen puristuksessa. Kuitenkin haluan voimakkaasti kannustaa meitä ennakkoluulottomuuteen, kyseenalaistamaan vanhentuneiksi osoittautuneita menettelytapoja ja ennen kaikkea, suuntaamaan katseen tulevaisuuteen. Siinä valtuutettuja edesauttaa velvollisuudentuntoisuus, avoimuus, rohkeus ja aloitteellisuus. Me tarvitsemme luovuutta, koko Säkylä ja sen asukkaat, yritykset ja elinkeinoelämä, kunta, järjestöt ja kaikki muutkin toimijat tarvitsevat rohkeutta ja luovuutta selvitäksemme edessä olevista haasteista.


Juuri alkanutta valtuustokautta on jo luonnehdittu itsenäisen Suomen kuntasektorin kenties merkittävimmäksi murroskohdaksi. Poistuuhan eduskunnan päätöksillä sote- ja pelastustoimi kunnasta hyvinvointialueen vastuulle jo puolentoista vuoden kuluttua. Muutos on monessa mielessä järisyttävän suuri, ja siirtymäaika varsin rajallinen. Muutosta koskevat valmistelut ovat täydessä vauhdissa, ja keinoista päättäminen omien asukkaittemme etujen turvaamiseksi on mitä suurimmassa määrin juuri omissa käsissämme.


Valtio on tunnetusti vuosien mittaan lastannut kuntien harteille yhä uusia tehtäviä. Tuoreimpina ovat edessämme oppivelvollisuuden pidentämiseen ja työllisyydenhoidon tehtävien järjestelyihin liittyvät päätökset, vain pari esimerkkiä mainitakseni.


Juuri toteamieni ohella myös muut haasteet ovat meille kaikille tuttuja ja oletan, myös vaalikentillä paljon keskustelua aiheuttaneita: asukkaitten ikääntyminen, aleneva väestökehitys, huoli talouden kestävyydestä jne.
Valittavanamme on nähdäkseni kaksi etenemisvaihtoehtoa: joko vallitsevaan tilanteeseen sopeutuminen, toisin sanoen hallittu strateginen kunnan toimintojen supistaminen teemalla: ” täytyy oppia kasvamaan pienemmäksi” tai elinvoimaan, talouden resursseihin ja kuntalaisten hyvinvointiin panostaminen, tulevaisuuteen vahvasti suuntautuen. – Ensin mainitsemani tie johtaa itse itsensä toteuttavaan näivettymiseen. Jätän arvoisien valtuutettujen punnittavaksi, kummalle vaihtoehdolle olemme vaaleissa valtakirjan saaneet.


Valtuutettuina me edustamme erilaisia poliittisia näkemyksiä, ammattialoja ja elämänkokemuksia. Taustamme on rikkaus, jokaisen panosta tarvitaan ja sen tuoma lisäarvo on arvokas. Itselleni olen asettanut tavoitteiksi alkavalle kaudelle seuraavat: huolellinen asioihin paneutuminen, aktiivinen osallistuminen, rakentava ote, tiivis yhteistyö, avoin ja rehellinen kanssakäyminen sekä keskinäisen luottamuksen ilmapiirin luominen. Toivon, että meistä jokainen voisi kohdallaan yhtyä näihin tavoitteisiin.


Kunnan palveluksessa on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. He ansaitsevat täyden tukemme asioitten valmistelussa ja toimeenpanossa. Heiltä odotamme vastavuoroisuutta, rohkeita aloitteita, palvelualttiutta ja asiakaslähtöisyyttä, paneutumista ja tuloksellisuutta. Toivonkin, että meidän luottamushenkilöitten ja viranhaltijoitten yhteistyö sujuu saumattomasti sekä rakentavassa luottamuksen ja kunnioituksen hengessä.


Avoin viestintä ja kanssakäyminen kuntalaisten kanssa on tärkeää. Rohkaisen kuuntelemaan herkällä korvalla ja saattamaan näkökohdat asioitten ja päätösten valmisteluun, on sitten kyse yritysten, yhteisöjen ja yksittäisten kuntalaisten huolista ja ehdotuksista. Koronan jälkimainingeissa -näin toivon – erityisesti nuoret, ikääntyvät, vähäosaiset ja työttömät ansaitsevat huomiomme.

Arvoisat valtuutetut,
olen ylpeä ja kiitollinen äänestäjiltä saamastani valtuutuksesta. Yhtä ylpeä olen siitä, että olen yltänyt tasaveroiseksi rakkaan puolisoni kanssa hänenkin aikanaan käsiteltyä tätä (symbolisesti) puheenjohtajan nuijaa. – Arvoisat valtuutetut, saan nyt virallisesti avata tämän uuden kunnanvaltuuston ensimmäisen kokouksen.

Lisää julkaisuja

9.6.2022

Lujaa tulevaisuudenuskoa Säkylässä – monimuotoisella tekemisellä menestytään jatkossakin

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pertti Huitu analysoi uutta kuntastrategiaa.

15.11.2021

Valtuustoryhmän puheenvuoro

Lue ryhmäpuheenvuoromme liittyen Säkylän kunnan vuoden 2022 talousarvioon.