YHDISTYS

Takana pitkä pätkä menestyksekästä historiaa

Suomen autonomisen ajan lopulla ja maamme itsenäisyyden alkuaikoina vaikuttivat useat porvarilliset liikkeet ja puolueet. Itsenäisyyden alussa vuonna 1918 perustettiin Kansallinen Kokoomus puolue jatkamaan Suomalaisen puolueen ja Vanhasuomalaisen puolueen työtä. Tämän jälkeen maaseudulla poliittisten puolueiden paikallisyhdistykset sopeuttivat toimintansa valtakunnallisen mallin mukaiseksi. Säkylässä oli perustettu vuonna 1906 Säkylän Suomalainen seura. Toiminta oli vilkasta, mutta yleisen valtakunnallisen kehityksen seurauksena yhdistys lopetti toimintansa vuonna 1924 ja luovutti mm. omistamansa Seuratalo Honkalan Säkylän Suojeluskunnalle.

Poliittista toimintaa jatkamaan perustettiin 20.3.1927 Säkylän Kansallisseura ry. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin opettaja Jalmari Arola. Perustamisasiakirjan allekirjoittivat myös maanviljelijä Viljo Jaakkola ja kauppias Teuvo Tekkala. Uuden yhdistyksen toiminta käynnistyi ripeästi. Yhdistyksen jäsenet ja johtohenkilöt olivat monitaitoisia ja määrätietoisia kotikuntansa kehittäjiä. Pienessä noin 2600 asukkaan kunnassa samat aktiiviset henkilöt toimivat myös monissa samanhenkisissä yhdistyksissä ja yrityksissä sekä kunnan luottamushenkilöinä. Nämä säkyläläiset vaikuttajat muodostivat asioita osaavan ja suunnittelevan ryhmän. Asiat menivät eteenpäin hyvässä yhteisymmärryksessä. Alkuaikoina Säkylän Kansallisseura keskittyi vaali-innostuksen aikaansaamiseen. Seuran sääntöjen mukaisten kokousten lisäksi järjestettiin eri yhdistysten kanssa juhlatilaisuuksia.

Poliittisten ryhmien määrätietoinen yhteistyö näkyi suurina tekoina ja yhteistyö aikaansai pienen Säkylän vireän kehittymisen. Kunnalliset vaikuttajat toimivat tuloksellisesti sokeritehtaan perustamisessa ja sijoittamispäätöksessä. Lännen Tehtaan Oy:n henkilökunta on siitä alkaen tuonut oman merkittävän panoksensa Kansallisseuran toimintaan. Heti kun kunta oli selvinnyt sokeritehtaan synnyttämistä velvoitteista, aloitettiin uusi ennakkoluuloton taisteli Porin Prikaatin sijoittamisesta Säkylään. Porin Prikaatin paikkakunnalle tulo näkyi Kansallisseuran toiminnassa mm. vuoden 1964 kunnallisvaaleissa alkaneena vaaliyhteistyönä.

Vuoden 1977 kunnallisvaalien ääniharavana oli lehtori Signe Happonen, joka oli Säkylän kunnanvaltuuston ensimmäinen naispuheenjohtaja vuosina 1977-1985. Vuonna 1979 maineikkaan Säkylän Kansallisseuran nimi muuttui Säkylän Kokoomus ry:ksi.

Muutoksen alkuun riittää yksi ihminen.
Toteutukseen tarvitaan kokonainen joukkue.

Lähde mukaan!

Vastuullista
vaikuttamista
tänäänkin

Säkylän ja Köyliön kuntien yhdistyessä vuoden 2016 alusta oli edessä myös paikallisyhdistysten yhteen sulautuminen, kokoomustoiminnasta vastaa siis tänään yhdistyneessä pitäjässä Säkylän Kokoomus ry. Yhdistys on yksi Satakunnan Kokoomus ry:n eli tuttavallisemmin Kokoomuksen Satakunnan piirin paikallisyhdistyksistä.

Yhdistyksen toimintaa organisoi yhdistyksen varsinaisessa vuosikokouksessa valittu hallitus puheenjohtajansa johdolla. Vanhaa perua on toiminnassa vielä mukana kunnallistoimikunta, joka perustettiin aikanaan, kun alueella toimi kolme erillistä aktiivista kokoomusyhdistystä. Kunnallistoimikunnan kokoukset ovat avoimia jäsenistölle. Kokoomuspuoluetta eli Kansallista Kokoomus r.p.:tä Säkylässä edustaa virallisesti Säkylän Kokoomus ry.