Yhteistyön ihmeellinen voima!

Julkaistu:

Susanna Salo-Kimpan terveiset Tuiskulasta 18.2.2022

Tässä vaiheessa toista valtuustokauttani on jo helppo huomioida nykytilannetta ja vertailla vanhaankin. Kulttuurin muutos edelliseen kauteen on ollut niin merkittävä, että hämmästyttävän usein huomaan olevani positiivisesti ällikällä lyöty.


Edellinen neljävuotiskausi oli niin raskas, että loppuvaiheessa olin jo aivan vakuuttunut, että ihminen voi viettää aikaansa hedelmällisemmissäkin ympyröissä ja elämänlaatu paranee hyppäämällä sivuun. Olen kuitenkin raskaalla velvollisuudentunnolla varustettu ja myöskin heikko sanomaan ei, joten jatkoa seurasi.


Lähdin aikanaan luottamustoimeeni siinä mielessä pystymetsästä, että olin saanut toimia innostavassa ja luovassa ympäristössä, jossa paremminkin joukkovoimalla luotiin hyvää ja parempaa kuin lannistettiin ja latistettiin tietoisesti ketään. Siksikin tyrmistys ja epäusko oli alkuun melkoista, kun ensimmäiset kerrat sain kokea kysyneeni vääriä asioita, kommentoineeni ennenkuulumattoman asiantuntemattomasti ja mielipiteeni olivat ’vääriä’. Hain syitä luonnollisesti itsestäni ja kymmenet kerrat (sinnikäs ja hitaasti oppiva kun olen) päätin olleen viimeinen kerta, kun avaan suuni. Vähitellen tiedon karttuessa ja kunnallisen päätöksenteon kiemuroiden valjettua aloin kuitenkin ymmärtää, että myös kuntaamme juurtuneissa toimintatavoissa ja klikkiytyneissä henkilösuhteissa oli toivomisen varaa ja paljonkin kehitettävää. Tämän tiedostaminen ja jatkuvan epäasiallisen toimintamallin jatkuminen saivat aikaan sen, että mitta täyttyi, pelko hävisi ja uskallus kasvoi. Alkoi vaihe, kun tilanteita lähestyi valmiina haastamaan ja varustautuneena valtavalla pohjatyöllä.


En ilmeisesti ollut ainoa, joka oli kärsinyt ikävästä ilmapiiristä ja väärästä vallankäytöstä, koska vaaleihin lähti kautta linjan yhteistyöstä haaveileva ehdokasjoukko. Iloa täydensi jo paikkaneuvotteluissa havainnot siitä, että haaveet olivat realisoitumassa. Paikoista neuvotteli aitoa vuoropuhelua ja toistensa mielipiteitä ymmärtävä ja kunnioittava joukko.


Luottamushenkilörintamalla henki on jatkunut ja päätöksentekoon on tuotu uusia tapoja toimia ja luotu keskustelua lisääviä tilaisuuksia. Ilahduttavaa on ollut, että ei ole pelätty toimia toisin eikä vanhojen rasitteiden ole annettu tulla vaikeuttamaan yhteistyötä. Tämä on ollut erityisen tärkeää, koska jo heti kauden alussa on jouduttu ratkomaan kipeitä ja vaikeita asioita, joihin ei oikeastaan ole ollut hyvää lopputulosta edes saavutettavissa.


Siltikin on vielä paljon tehtävää. Jos luottamushenkilöiden välillä vuoropuhelu toimiikin, on liian usein päätöksenteon taustat liian sameita ja puutteellisia. Tässä kohden peräänkuulutan viranhaltijoiden ja luottamusmiesten yhteistyön uudelleen arviointia kunnassamme. En tiedä, missä vaiheessa meillä on ajauduttu siihen, että luottamushenkilöiden kysymykset koetaan operatiiviseen johtamiseen puuttumiseksi. On totta, että operatiivisella johdolla on vastuunsa, mutta niin on luottamushenkilöilläkin. Jos jatkuvasti asiat tuodaan päätöksentekopöytiin valmiiksi muotoiltuina puutteellisin taustatiedoin, on valmisteluprotokollaan tehtävä isoja korjausliikkeitä.


Kunnallinen päätöksenteko kuitenkin pohjautuu demokratiaan ja silloin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden vuoropuhelun on syytä olla asiallista, hedelmällistä ja toisiaan täydentävää. Tyhmiä kysymyksiä ei ole, ja luottamushenkilöt eivät ole valittuina ärsyttääkseen toimivaa johtoa. Mikään luottamuselin ei halua tuntea olevansa kumileimasin ilman aitoa mahdollisuutta saada asioista tietoa. Liian pitkään jatkuessaan sellainen toimintamalli myös passivoittaa luottamuselimiä; ei tarvitse vaivautua ottamaan asioista selvää, jos vaikuttamismahdollisuudet ovat vähäiset tai olemattomat.


Optimisti minussa uskoo kuitenkin siihen, että muutos on mahdollista. Jo nyt tällä kaudella valtuustoryhmämme on tehnyt useita valtuustoaloitteita, joilla pyritään lisäämään kunnallisen päätöksenteon avoimuutta, ja vaste niihin on ollut positiivinen. Sen lisäksi aktiivinen, keskusteleva ja aitoon yhteistyöhön pyrkivä vaikuttajajoukko ei voi olla vaikuttamatta kuntamme henkiseen tilaan virkistävästi. Pitkästä aikaa kokouksiin lähtee luottaen siihen, että keskustelemalla ja yhteistyöllä asiat aina ratkeavat.


Valoa kevääseenne!


Susanna

Susanna Salo-Kimppa
p. 050 3639050
[email protected]

Lisää julkaisuja