Lujaa tulevaisuudenuskoa Säkylässä – monimuotoisella tekemisellä menestytään jatkossakin

Julkaistu:

Säkylän kunnanvaltuusto hyväksyi 6.6.2022 kokouksessaan uuden kuntastrategian. Kokoomuksen valtuustoryhmän jäsen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Pertti Huitu analysoi strategian viitoittamaa tulevaisuuden Säkylää.

Säkylä haluaa olla vuoteen 2030 ulottuvassa visiossaan rohkea ja kriisejäkin kestävä, itsenäinen kunta. Se uskoo olevansa elinkeinoelämää houkuttava ja muuttovoittoinen. Kunnan toimintaa leimaavat aloitteellisuus, vastuullisuus ja turvallisuus.


Hyvinvointialueen aloittaessa panostetaan entisestään kunnan asukkaitten hyvinvointiin, kunnan ja yritysten elinvoimaan sekä sivistykseen ja kulttuuriin. Lasten ja nuorten hyvinvointi on erityisessä suojeluksessa. Koulukiusaamisen nollatoleranssi on itsestäänselvyys. Laadukas lukio tarjoaa erikoistumisvaihtoehtona yrittäjyysvalmennusta. Ikäihmisten palvelutarpeisiin vastataan tiiviiseen kanssakäymiseen perustuen ja laadittavan hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Kunta tukee ja kannustaa asukkaitaan liikunnalliseen elämäntapaan.


Strategiassa määritetään askelmerkit pyrkimyksille tarjota parhaat edellytykset yritysten synnylle, kasvulle ja kehitykselle. Uusille yrityksille on tarjolla toimivat puitteet. Tässä Säkylä lukeutuu Satakunnan vankan teollisuusklusterin piiriin. Bio- ja kiertotalous nähdään voimakkaassa kasvuvaiheessa olevana vahvana kehityskohteena. Elintarvikesektori kokonaisuudessaan, alkutuotannosta jalostuksen kautta valmiisiin tuotteisiin, muodostaa lujan tukijalan myös toiminnan laajenemiselle ja monipuolistumiselle.


Matkailu nostetaan alisuoriutujan asemasta todella aktiiviseksi toimijaksi ulkoilun ja liikunnan sekä luonto- ja kalastusaloilla, myös yhteistyöhakuisesti seudullisia vahvuuksia hyödyntäen.


Säkylä on edelleen merkitykseltään kasvavan varuskunnan luotettava ja vahva kumppani.
Säkylä osallistuu aktiivisesti kuntien väliseen seudulliseen yhteistyöhön, ja haluaa hyödyntää toiminnassaan Maakuntastrategiaa ja sen ohjelmia

Lisää julkaisuja

15.11.2021

Valtuustoryhmän puheenvuoro

Lue ryhmäpuheenvuoromme liittyen Säkylän kunnan vuoden 2022 talousarvioon.

16.8.2021

Uusi valtuustokausi alkoi 16.8.2021

Pertti Huidun avauspuhe ensimmäisessä valtuuston kokouksessa.