1. valtuustoaloitteemme 16.8.2021

Julkaistu:

VALTUUSTOALOITE ALOITTEIDEN SEURANNAN PARANTAMISESTA – toteutui ja on työn alla

Säkylän kunnan hallintosäännön pykälien 157-159 mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.

Samaisen hallintosäännön 128 § mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei ole edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.

Hallintosäännön 5 § määrittelee, että ”Kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kunnan asukkaat ja palvelun käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavana olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluurl’. Voimassa olevan kuntastrategian mukaisesti myös ”Toimintatapojen ja reagointinopeuden tulee seurata yhteiskunnan kehitystä.”

ALOITTEET SELKEÄSTI KUNNAN WWW-SIVUILLE

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että viestintää ja aloitteiden seurantaa parannetaan merkittävästi nostamalla aloitteet Säkylän kunnan www-sivuille.

Seurantasivustoilla tulee näkyä mm. aloitteen tekopäivämäärä, aloitteen tekijät/tekijät, sen käsittelyvaiheet päivämäärineen sekä linkitys ao. asiakirjoihin sekä lopputulema tiivistetysti.

ALLEKIRJOITUKSET

Pertti Huitu, Marjo Jaspa, Kullervo Kauppi, Jani Peltonen, Susanna Salo-Kimppa, Mikko Torkkeli”

Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti antaa valtuustoaloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

======

KH 31.08.2021 § 144

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

—-

Käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan esityksen:

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että kunnan nettisivuille laitetaan ikkuna, jolle avataan aloitekohta käsittelyineen. Sivulla on myös mahdollisuus kuntalaisaloitteiden tekemiseen.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.

======

Lisää julkaisuja

13.12.2021

4. valtuustoaloitteemme 13.12.2021

LAUTAKUNTIEN, VALTUUSTON JA KUNNANHALLITUKSEN ESITYKSIIN VAKIONA ARVIO MERKITYKSISTÄ ALOITTEEN PERUSTELUT Lautakuntien, valtuuston ja kunnanhallituksen viranhaltijoiden pohjaesityksiin sisältyy usein laaja sanallinen

13.12.2021

3. valtuustoaloitteemme 13.12.2021

OSTOLASKUAINEISTON JULKAISU AVOIMESTI LÄPINÄKYVYYDEN TODENTAMISEKSI ALOITTEEN PERUSTELUT Kunnan päätöksenteon ja toimintatapojen avoimuudella rakennetaan parempaa luottamusta ja edistetään demokratian toteutumista niin

27.10.2021

Historian havinaa 10 vuoden takaa

Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti 14.11.2011 olleessa valtuuston kokouksessa aloitteen kuntalaiskummijärjestelmän luomisesta Säkylään muuttavien uusien asukkaiden tueksi.
Aloite toteutettiin kymmenen vuotta myöhemmin Tunne Sä kyläsi -hankkeessa.