3. valtuustoaloitteemme 13.12.2021

Julkaistu:

OSTOLASKUAINEISTON JULKAISU AVOIMESTI LÄPINÄKYVYYDEN TODENTAMISEKSI

  1. ALOITTEEN PERUSTELUT


Kunnan päätöksenteon ja toimintatapojen avoimuudella rakennetaan parempaa luottamusta ja edistetään demokratian toteutumista niin kunnan päätöksenteossa kuin käytännön toiminnassa.


Julkisen sektorin kaiken tiedon pohjana on avoimuus. Jakamalla avoimesti tietoa tarjotaan eväitä veronmaksajien aktiivisuudelle ja lisätään heidän tietoisuuttaan julkisten varojen käytöstä ja mittasuhteista. Avoimuus parantaa kunnan mainetta, lisää luottamusta päätöksentekoon ja virkamiesten toimintaan sekä mahdollistaa säästöjen syntymisen.
Jo yli 40 kuntaa ja muuta julkista toimijaa julkistaa vuosittain ostolaskudatansa avoimena datana joko kaupungin / kunnan nettisivuilla tai muilla avoimen datan alustoilla.


Kuntaliiton suositus pohjaksi


Kuntaliitto on antanut kunnille ja kuntayhtymille ostolaskudatan julkistamisesta uuden ohjeen toukokuussa 2021 ( Kuntien ostolasku-datan avaamisen ohje on päivitetty | Kuntaliitto.fi).


Suosituksen mukainen datan julkaisu mahdollistaa vertailtavuuden muihin kuntiin ja helpottaa tulkintaa. Kuntien perustelut ostolaskudatan julkaisulle ovat:


– Toiminnan avoimuuden lisääminen ja luottamuksen rakentuminen
– Läpinäkyvyyden lisääntyminen ja maineen parantuminen tai säilyttäminen.
– Demokratian sekä osallistavuuden vahvistuminen.
– Kilpailullisuuden edistäminen, mistä seuraa kustannussäästöä.
– Kunnan sisäisen valvonnan keino: julkaiseminen tukee sitä, että kunnan hankinnat ja rahankäyttö toteutetaan annettujen määräysten ja sovittujen sääntöjen mukaisesti.
– Julkaiseminen palvelee myös kunnan luottamushenkilöitä siten, että käytettävissä olisi ajantasaiset ja monipuoliset tiedot kunnan ostoista.


Kuntalaisille tiedot kunnan ostokäytännöistä avaavat mahdollisuuden tarkastella yhteisten varojen käyttöä ja muodostamaa näkemyksiä aitoon ja ajantasaiseen taloustietoon perustuen. Ostolaskutietojen julkaisemiseen liittyvät tekniset ratkaisut ovat olemassa.


Kunnan tulee olla kaikissa toiminnoissaan mahdollisimman avoin ja luottamusta herättävä. Ostolaskudatan avaaminen on erinomainen tapa lisätä päätöksenteon avoimuutta ja lisätä veronmaksajien luottamusta päätöksentekoa ja kunnan toimintaa kohtaan.


Säkylän naapurikunnista Huittinen on julkaissut ostolaskunsa vuodesta 2019. Säkylää runsaat 3000 asukasta pienempi Merikarvia on mukana parhaillaan Kuntaliiton projektissa, missä ostolaskut julkaistaan www.avoindata.fi -sivustolle.


2. ALOITE


Kunnan www-sivuille, www.sakyla.fi, lisätään näkymä ostolaskuihin toimialoittain ja liikelaitoksittain eli Säkylän kunta avaa ja julkaisee ostolasku-datansa avoimena datana vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lisää julkaisuja

13.12.2021

4. valtuustoaloitteemme 13.12.2021

LAUTAKUNTIEN, VALTUUSTON JA KUNNANHALLITUKSEN ESITYKSIIN VAKIONA ARVIO MERKITYKSISTÄ ALOITTEEN PERUSTELUT Lautakuntien, valtuuston ja kunnanhallituksen viranhaltijoiden pohjaesityksiin sisältyy usein laaja sanallinen

27.10.2021

Historian havinaa 10 vuoden takaa

Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti 14.11.2011 olleessa valtuuston kokouksessa aloitteen kuntalaiskummijärjestelmän luomisesta Säkylään muuttavien uusien asukkaiden tueksi.
Aloite toteutettiin kymmenen vuotta myöhemmin Tunne Sä kyläsi -hankkeessa.

4.10.2021

2. valtuustoaloitteemme 4.10.2021

VALTIONAVUSTUKSILLA TOTEUTETTAVIEN HANKKEIDEN VIESTINNÄSTÄ KUNTALAISILLE.