4. valtuustoaloitteemme 13.12.2021

Julkaistu:

LAUTAKUNTIEN, VALTUUSTON JA KUNNANHALLITUKSEN ESITYKSIIN VAKIONA ARVIO MERKITYKSISTÄ

  1. ALOITTEEN PERUSTELUT


Lautakuntien, valtuuston ja kunnanhallituksen viranhaltijoiden pohjaesityksiin sisältyy usein laaja sanallinen osuus, ja luottamushenkilöille saattaa jäädä epäselvyys esim. esityksen taloudellisista vaikutuksista, vaikutuksista viranomaisten toimintaan, yritysvaikutuksista tai ympäristövaikutuksista.


Syksyllä 2021 on tullut esiin jo haastavia pohjaesityksiä, joiden taloudellisia vaikutuksia ei ole avattu.


2. ALOITE


Lautakuntien, valtuuston ja kunnanhallituksen viranhaltijoiden pohjaesityksistä tulee tulla esiin erikseen:


Taloudelliset vaikutukset


Pohjaesityksissä tämä tulee olla näkyvissä viimeistään 30.6.2022.

Lisää julkaisuja

13.12.2021

3. valtuustoaloitteemme 13.12.2021

OSTOLASKUAINEISTON JULKAISU AVOIMESTI LÄPINÄKYVYYDEN TODENTAMISEKSI ALOITTEEN PERUSTELUT Kunnan päätöksenteon ja toimintatapojen avoimuudella rakennetaan parempaa luottamusta ja edistetään demokratian toteutumista niin

27.10.2021

Historian havinaa 10 vuoden takaa

Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti 14.11.2011 olleessa valtuuston kokouksessa aloitteen kuntalaiskummijärjestelmän luomisesta Säkylään muuttavien uusien asukkaiden tueksi.
Aloite toteutettiin kymmenen vuotta myöhemmin Tunne Sä kyläsi -hankkeessa.

4.10.2021

2. valtuustoaloitteemme 4.10.2021

VALTIONAVUSTUKSILLA TOTEUTETTAVIEN HANKKEIDEN VIESTINNÄSTÄ KUNTALAISILLE.