2. valtuustoaloitteemme 4.10.2021

Julkaistu:

VALTIONAVUSTUKSILLA TOTEUTETTAVIEN HANKKEIDEN VIESTINNÄSTÄ KUNTALAISILLE

  1. ALOITTEEN PERUSTELUT

Valtionavustuslain merkitys

Kuntien kehittämishankkeita rahoitetaan (myös) Valtionavustuslain (L Valtionavustuslaki 27.7.2001/688) perusteella. Esimerkkinä sivistystoimen toimialasta on Säkylässä alkava kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu (Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta 1046/2020). Säkylän sivistystoimen toimialalla tämä tarkoittaa noin puolen miljoonan tulorahoitusta (lähde: Sivistystoimenjohtaja Päivi Östermanin koulutus luottamushenkilöille 28.9.2021). Edellisellä valtuustokaudella sivistyslautakunta sai yhteenvedon haetuista ja käynnissä olevista hankkeista esim. sivistystoimialan osalta yhdessä kokouksessa (23.3.2021 § 12).

Hallintosääntö

Hallintosäännön 5 § määrittelee, että ”Kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kunnan asukkaat ja palvelun käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavana olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun”.

Kuntastrategia

Voimassa olevan kuntastrategian mukaisesti myös ”Toimintatapojen Ja reagointinopeuden tulee seurata yhteiskunnan kehitystä.”

Kuntastrategiassa on otettava huomioon myös Kuntalain (L Kuntalaki 10.4.2015/410) perusteella henkilöstöpolitiikka. Kunnan henkilöstön resurssien riittävyyttä ja jaksamista on seurattava suhteessa hankkeiden määrään ja tavoitteisiin.

Kuntamarkkinointi

Kunnassa meneillään tai tulossa olevat hankkeet ovat yksi esimerkki kunnan kehittämisestä. Niistä avoimesti viestiminen ja tiedottaminen on myös tärkeä osa kunnan imagon rakentamista.

  1. VALTUUSTOALOITE: HANKKEET SELKEÄSTI KUNNAN WWW-SIVUILLE

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että viestintää ja tiedottamista seurantaa parannetaan merkittävästi nostamalla hankkeet toimialoittain Säkylän kunnan www-sivuille.

Seurantasivustoilla tulee näkyä yhteenvetona esim. toimiala, hankkeen aloituspäivämäärä, hankkeen toteutuksen vastuuhenkilö, hankkeen resursointi, sen käsittelyvaiheet päivämäärineen sekä hankkeen vaikutukset kuntalaisten hyvinvointiin ja kunnan elinvoimaisuuteen.

ALLEKIRJOITUKSET

Pertti Huitu, Marjo Jaspa, Kullervo Kauppi, Jani Peltonen, Susanna Salo-Kimppa, Mikko Torkkeli”

Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti antaa valtuustoaloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Lisää julkaisuja

13.12.2021

4. valtuustoaloitteemme 13.12.2021

LAUTAKUNTIEN, VALTUUSTON JA KUNNANHALLITUKSEN ESITYKSIIN VAKIONA ARVIO MERKITYKSISTÄ ALOITTEEN PERUSTELUT Lautakuntien, valtuuston ja kunnanhallituksen viranhaltijoiden pohjaesityksiin sisältyy usein laaja sanallinen

13.12.2021

3. valtuustoaloitteemme 13.12.2021

OSTOLASKUAINEISTON JULKAISU AVOIMESTI LÄPINÄKYVYYDEN TODENTAMISEKSI ALOITTEEN PERUSTELUT Kunnan päätöksenteon ja toimintatapojen avoimuudella rakennetaan parempaa luottamusta ja edistetään demokratian toteutumista niin

27.10.2021

Historian havinaa 10 vuoden takaa

Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti 14.11.2011 olleessa valtuuston kokouksessa aloitteen kuntalaiskummijärjestelmän luomisesta Säkylään muuttavien uusien asukkaiden tueksi.
Aloite toteutettiin kymmenen vuotta myöhemmin Tunne Sä kyläsi -hankkeessa.